Informació
d'acadèmica

El Grau oficial de Turisme et prepara per a un futur professional ple d’èxits. Les assignatures i el professorat estan pensats perquè triomfis al principal sector econòmic de les nostres illes.

Dr. Gerard
Móra Ferragut

Professor indefinit

Matèries en las que imparteix docència en l’any acadèmic actual:
  • Recursos Territorials (Curs 1r)
  • Gestió de Patrimoni Cultural (Curs 1r)
  • Gestió Informàtica (Curs 4t)
  • Tutor dels Projectes de Fi de Grau (Curs 4t)

Currículum breu

Llicenciat en Filosofia i Lletres per la UIB (1984). Doctor en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona (1993). Llicenciat en Documentació UOC (2008) i Màster en Societat de la Informació i el Coneixement UOC (2011), és professor de l’Escola Universitària de Turisme del Consell d’Eivissa des de 1993. Autor d’una quarantena d’articles en diversos àmbits (història, geografia, turisme) fou el coordinador del sistema d’Informació Turística d’Eivissa i Formentera (1999-2004) projecte parcialment finançat pel CITTIB; coordinà l’estudi oficial d’ocupació en allotjaments turístics (2002-2003). Actualment treballa en línies d’investigació vinculades amb els aspectes socials del turisme (impacte de les noves tecnologies, anàlisi social de xarxes); amb la gestió del patrimoni cultural (models turístics alternatius) i en el desenvolupament del turisme al territori (indicadors turístics, identificació i avaluació de recursos territorials).

Entre les seves publicacions es compten les obres: Els orígens del capitalisme a Mallorca. (1995). Editorial Curial i Evolución del sector Industrial en los orígenes del capitalismo en Mallorca (1759-1868). (1996). Universitat de Barcelona. Publicacions i Edicions.

 

Des de l’any 2016 és bibliotecari documentalista a la Biblioteca Universitària de  l’Escola Universitària de Turisme. També des de l’any 2016 és arxiver a l’arxiu del Institut d’Estudis Eivissencs.

Des de l’any 2019 edita la revista en format digital Turística. Papers de Turisme de la qual s’han publicat fins ara cinc nombres en periodicitat semestral.