Estructura
Orgànica

Coneix l’estructura organitzativa de l’Escola, consultant-ne els òrgans de gestió, l’organigrama, la normativa i els reglaments.

Normativa
i Reglaments

Consulteu aquí la Normativa de l’Escola i els seus Reglaments Oficials.

Normativa

Consulteu aquí la Normativa de l’Escola Universitària de Turisme d’Eivissa

Reglaments

Consulteu aquí els Reglaments Oficials de l’Escola Universitària de Turisme d’Eivissa