Beques i Ajuts

Beques i ajuts que ofereix l’Escola Universitària de Turisme d’Eivissa.

Les administracions públiques volen garantir, a través de beques i ajuts, l’accés a l’educació universitària a tots aquells estudiants que no tenguin els recursos econòmics necessaris i verifiquin determinats requisits acadèmics.

L’objectiu és que cap estudiant no es vegi obligat a abandonar els seus estudis per qüestions econòmiques.

El catàleg de beques i ajuts és ampli i va des del pagament de la matrícula fins a material, desplaçaments, residència, etc.

Per cursar estudis del grau en Turisme podeu optar a diferents beques i ajuts, entre els quals destacam:

Beques

Beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional:

Ajuts

El document que heu d’emplenar per a la vostra presentació a Secretaria el podeu descarregar aquí.

A més d’aquestes beques i ajuts, els diferents ajuntaments de l’illa també efectuen les convocatòries de forma anual.

I no podem oblidar, d’altra banda, les beques de formació i perfeccionament a les oficines d’informació turística dels ajuntaments i del Consell Insular d’Eivissa.

Per a més informació, adreçau-vos a la secretaria de l’Escola.