Presentació

El Director de l’Escola Universitària i el president del Consell d’Eivissa us donen la benvinguda a la nova web de l’Escola.

Dr. Onofre
Martorell Cunill

Director de l’Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (UIB, 1992). Màster en Direcció Financera (Centre d’Estudis Financers de Madrid, 1994). Doctorat amb Excel·lent Cum laude amb la tesi titulada “Les cadenes hoteleres. Un model de creixement empresarial” (UIB, 2001), proposada per a Premi Extraordinari de Doctorat.

Presentació del director

L’Escola de Turisme del Consell Insular d’Eivissa, adscrita a la Universitat de les Illes Balears (UIB), fou fundada a final dels anys seixanta i esdevengué el primer centre de Balears dedicat a la formació en Turisme. Actualment, amb més de 55 anys de trajectòria docent, és una institució de reconegut prestigi, arrelada a les illes i considerada un centre universitari de referència tant a l’àmbit nacional com a l’internacional.
El turisme és el sector que més ha aportat al Producte Interior Brut Balear i a l’augment de la nostra qualitat de vida, a més de constituir l’únic motor que ens permet fer front a qualsevol crisi, ja que és en els moments més complicats quan queda palesa la necessitat de la formació i l’adaptació a les noves tendències per generar les oportunitats de creixement en qualsevol circumstància.
Tenint en compte aquest fet i sabent que l’educació és sinònim de progrés i la base d’una societat desenvolupada i amb possibilitats de futur, consideram que cal aprofitar l’oportunitat que aquesta Escola ofereix als joves i futurs emprenedors d’Eivissa per augmentar el grau de formació i coneixements especialitzats.
L’objectiu de l’Escola és formar, orientar i capacitar futurs professionals de l’entorn empresarial turístic, tenint com a base fonamental els principis d’excel·lència i qualitat, contribuint així a futures generacions d’excel·lents professionals la vocació i voluntat dels quals està orientada a garantir la satisfacció dels clients a l’experiència turística.
Aquest objectiu s’aconsegueix únicament amb l’esforç comú i la tenacitat de tots els membres d’aquesta gran família que formen l’Escola Universitària de Turisme d’Eivissa: la direcció del centre, l’equip docent, els i les professionals d’administració i serveis i l’alumnat, que fan possible que any rere any el nostre objectiu es vegi complit.
L’Escola us dona la benvinguda i us convida a formar-ne part, a fer-la vostra. Totes les vostres idees, propostes i suggeriments són més que benvinguts, ja que sens dubte contribuiran a millorar els nostres projectes i l’eficiència del centre. Pensau que ens espera un futur molt exigent, però, amb la formació adequada, també ens esperen moltes i grans oportunitats.

Benvinguts!

Vicent
Marí Torres

President del Consell Insular d’Eivissa

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València, especialitat Conjuntural i Sector Públic. Ha desenvolupat la seua tasca professional al sector turístic i com a assessor fiscal i econòmic d’empreses. Des de l’any 2007 al 2019 va ser alcalde de Santa Eulària des Riu.