Història

L’Escola de Turisme va ser creada pels germans Enrique i Ernesto Ramón Fajarnés l’any 1965.

+60

60 Més de 60 anys d’història i educació

L’Escola de Turisme va ser creada pels germans Enrique i Ernesto Ramón Fajarnés l’any 1965. Els dos germans es dedicaven professionalment a activitats directament relacionades amb el sector turístic i, a més a més, a l’ensenyament en una acadèmia privada de la seua propietat. Fins llavors a Eivissa l’absència de centres de formació turística era total. Uns anys després, el curs 1971-72, s’hi va llicenciar la primera promoció, integrada per 31 alumnes.
En regularitzar-se l’ensenyament i la titulació per exercir càrrecs de responsabilitat a l’empresa turística, varen decidir ampliar els ensenyaments que impartien a la preparació dels tècnics de turisme i que així existís la possibilitat que les eivissenques i els eivissencs poguessin accedir a la direcció empreses turístiques.
A l’escola també es van impartir cursos intensius per a aquelles persones que reunissin els requisits legals d’experiència professional per tal que, amb un sol examen, sense haver de cursar estudis reglats, fossin habilitats per a la direcció d’empreses turístiques. En exigir-se a les escoles de turisme una sèrie d’instal·lacions que no van poder afrontar econòmicament, varen arribar a un acord amb l’Estudi General Lul·lià, que va assumir la titularitat de l’escola, mantenint-la sota la direcció dels germans Ramón Fajarnés, que varen deixar d’impartir-les classes a la seua acadèmia privada i es varen contractar les aules pertinents al Col·legi de la Consolació i posteriorment al Col·legi de Sant Vicent de Paül.
L’any 1980, el Consell Insular d’Eivissa, per decisió del president Cosme Vidal Juan, va assumir la titularitat del centre i el curs 81-82 gràcies a les seues gestions l’Escola es va ubicar a l’Institut de Formació Professional Isidor Macabich, on va estar fins a la construcció de l’edifici polivalent de Cas Serres.
L’any 1996 es va fer un altre pas decisiu per a la continuïtat de l’Escola, la seua adscripció a la Universitat de les Illes Balears. Aquest procés d’adaptació va culminar l’any 2000. Des d’aquell moment la seua denominació oficial va ser l’Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa i Formentera. A dia d’avui, l’Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa
El canvi més important que s’ha produït els darrers anys és l’aplicació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (Pla Bolonya) a l’Escola de Turisme per homologar els estudis i la validesa dels títols a tota la Unió Europea, així com per afavorir la mobilitat dels estudiants. Aquest nou Pla d’Estudis de Grau en Turisme de 4 anys i 240 crèdits és el que actualment està en vigor.
Així mateix, com a reconeixement implícit de la qualitat dels estudis que imparteix, l’Escola de Turisme va superar el 2016 l’examen de l’Agència d’Avaluació de la Qualitat Universitària, i aquell mateix any va rebre el premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears, guardó que té per objecte honrar i distingir, de forma individual o col·lectiva, les persones físiques o jurídiques que han destacat dins del territori de les Illes Balears pels serveis prestats en els àmbits cultural, esportiu, jurídic, empresarial, cívic, humanitari, de recerca, d’ensenyament i lingüístic.
L’Escola de Turisme ha experimentat canvis profunds durant la seua llarga història. Actualment, el turisme és el sector més important d’àmbit mundial, i amb més taxes de creixement. A l’àmbit d’alts executius ofereix l’oferta d’ocupació més extensa i variada. A les nostres illes el turisme és el motor de la nostra economia i representa directament un percentatge elevat dins del PIB i indirectament gairebé la totalitat de l’activitat productiva. Amb vista al futur, el creixement econòmic dels països del nostre entorn està donant lloc a una societat més rica i amb més temps per a l’oci.
La creació d’una oferta de serveis per a l’ús del lleure és una oportunitat de negoci immensa i una font poderosa de nous llocs de treball.
La nostra Escola és el motlle on es formaran els i les professionals que pilotaran el sector turístic del futur.

Directors de l´Escola

curs director
1965 - 1971
Enric Ramón Fajarnés
1971 - 1979
Antoni Cardona Roselló
1979 - 1981
Miquel Juan Costa
1981 - 1989
Carlos Eznarriaga Fernández
1989 - 1998
Tomás Méndez Reyes
1998 - 2000
Josep Antoni Tur Marí
2000 - 2008
Vicent Barros Bonnín
2008 - 2011
Joan Baptista Garau Vadell
2011 - 2013
Juan José Montaño Moreno
2013 - actualitat
Onofre Martorell

Grans fites
de la nostra Escola.