Informació
acadèmica

El Grau oficial de Turisme et prepara per a un futur professional ple d’èxits. Les assignatures i el professorat estan pensats perquè triomfis al principal sector econòmic de les nostres illes.

Pla
d'Estudis

A continuació podeu veure el Pla d’Estudis del Grau de Turisme. Clicant sobre cada assignatura es redirigeix a la corresponent Guia Docent.

El grau de Turisme té com a objectiu proporcionar a l’alumne/a formació específica del sector econòmic més important de les Illes Balears: el sector turístic. La formació rebuda per l’alumne/a combina tant aspectes teòrics com la seua aplicació pràctica. L’estructura del grau de Turisme es caracteritza fonamentalment per la seua transversalitat, ja que combina un nucli central de formació en gestió d’empreses turístiques i economia del turisme amb un alt nivell de formació en idiomes (anglès, francès i/o alemany), així com altres disciplines com el dret, la geografia i la gestió del patrimoni cultural.

Les assignatures impartides es distribueixen de la manera següent:

1.

PRIMER CURS

2.

SEGON CURS

3.

TERCER CURS

4.

QUART CURS