Información
académica

El Grado oficial en Turismo te prepara para un futuro profesional lleno de éxitos. Las asignaturas y profesorado están pensados para que triunfes en el principal sector económico de nuestras islas.

Dr. Gerard
Móra Ferragut

Profesor indefinido
 
Asignaturas en las que imparte docencia en el año académico actual:
 
  • Recursos Territorials (Curso 1º)
  • Gestió de Patrimoni Cultural (Curso 1º)
  • Gestió Informàtica (Curso 4º)
  • Tutor dels Treballs de Fi de Grau (Curso 4º)

Currículum breve

Llicenciat en Filosofia i Lletres per la UIB (1984). Doctor en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona (1993). Llicenciat en Documentació UOC (2008) i Màster en Societat de la Informació i el Coneixement UOC (2011), és professor de l’Escola Universitària de Turisme del Consell d’Eivissa des de 1993. Autor d’una quarantena d’articles en diversos àmbits (història, geografia, turisme) fou el coordinador del sistema d’Informació Turística d’Eivissa i Formentera (1999-2004) projecte parcialment finançat pel CITTIB; coordinà l’estudi oficial d’ocupació en allotjaments turístics (2002-2003). Actualment treballa en línies d’investigació vinculades amb els aspectes socials del turisme (impacte de les noves tecnologies, anàlisi social de xarxes); amb la gestió del patrimoni cultural (models turístics alternatius) i en el desenvolupament del turisme al territori (indicadors turístics, identificació i avaluació de recursos territorials).

Entre les seves publicacions es compten les obres: Els orígens del capitalisme a Mallorca. (1995). Editorial Curial i Evolución del sector Industrial en los orígenes del capitalismo en Mallorca (1759-1868). (1996). Universitat de Barcelona. Publicacions i Edicions.

Des de l’any 2016 és bibliotecari documentalista a la Biblioteca Universitària de  l’Escola Universitària de Turisme. També des de l’any 2016 és arxiver a l’arxiu del Institut d’Estudis Eivissencs.

Des de l’any 2019 edita la revista en format digital Turística. Papers de Turisme de la qual s’han publicat fins ara cinc nombres en periodicitat semestral.