Información
académica

El Grado oficial en Turismo te prepara para un futuro profesional lleno de éxitos. Las asignaturas y profesorado están pensados para que triunfes en el principal sector económico de nuestras islas.

Dra. Maria José
Amengual Serra

Asignaturas en las que imparte docencia en el año académico actual:
 
  • Dret Internacional del Turisme (Curso 4º)
  • Dret Públic del Turisme (Curso 1º)

Currículum breve

Estudis: Llicenciada en Dret; Agent de la Propietat Immobiliària; Nivell C de coneixement de català; Llengua I; Llenguatge Específic del Pla de Reciclatge i de Formació Lingüística i Cultural; C.A.P.

Treballs: Advocada en exercici des de 1995 (nº 2993); Professora associada al departament de Dret Públic, Facultat
d´Empresarials de la UIB, extensió d´Eivissa i Formentera (curs 99-00), Universitat Oberta per a Majors: Curs sobre Dret i Jubilació (juny 2000), Professora associada al Departament de Dret Privat, Facultat de Dret de la UIB, extensió d´Eivissa i Formentera (des de 2005), Professora titular de L´Escola de Turisme del Consell Insular d´Eivissa (des de 2003), impartint les següents assignatures: Dret i Legislació, Dret Internacional del Turisme, Dret Públic del Turisme, Règim fiscal i de
l´empresa i Nocions Bàsiques de Dret.