Descarregar el procediment de queixes i suggeriments

FORMULARI DE QUEIXES I SUGGERIMENTS

ESTUDIANT, PDI, PAS

 Estudiant
 PDI
 PAS

DADES DE LA UNITAT A LA QUAL ES DIRIGEIX LA  QUEIXA O LA  SUGGERIMENT


Data d'incidència

Vol que li respongui per:

 Enviar una postal
 Correu electrònic
 Telèfon