SR. Onofre Martorell (Director d'escola de turisme)
SR. Jose Ramon Soler Fuensanta (Responsable de qualitat)
SRA. Yolanda Ortiz Blázquez (PDI)
SR. Vicent Guasch Portas (PDI)
SR. Ferragut Gerard Mora (PDI)
SRA. Hope Ribas Cardona (PAS)
SRA. Aurora Vargas Friori (PAS)
SR. Nicolae Popescu (Representants alumnes)